منابع امنیتی از کشف و انهدام سه مخفیگاه تروریست های داعش در استان دیالی عراق که حاوی مواد منفجره و راکت بود، خبر دادند.