دولت لبنان درباره تداوم انبار مواد هسته‌ای خطرناک در پالایشگاه الزهرانی هشدار داد و از وزارت انرژی خواست در این باره چاره‌ای بیندیشد.