در یک مطالعه جدید دانشمندان به بررسی پوشش گیاهی زیر اقیانوس‌ها پرداختند و به شگفت انگیزی متوجه شدند که جنگل‌های زیر اقیانوس مساحتی دو برابر کشور هند دارند.