دانشمندان ژاپنی برای درمان سرطان روشی نوآورانه و جدید را ابداع کردند. آن‌ها کرم‌های بسیار کوچک را به پوششی از هیدروژل مجهز کرده‌اند که می‌توانند داروها و مواد ضد سرطانی را به سلول‌های سرطانی برسانند و تومورها را از بین ببرند.