منابع خبری از اصابت موشک به کشتی متعلق به یک شرکت صهیونیستی در دریای مکران خبر داده‌اند.