وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از کشته و زخمی شدن شماری از سربازان این کشور در جریان درگیری مرزی اخیر با ارمنستان خبر می دهد.