منابع رژیم صهیونیستی عملیات تیراندازی به سمت یک خودرو گشتی را درگیری بین نظامیان این رژیم با یکدیگر اعلام کردند.