منابع امنیتی از کشته شدن دست کم ۷۰ غیرنظامی در حمله افراد مسلح به دو روستا در نیجریه خبر دادند.