ارتش پاکستان از کشته شدن پنج سرباز این کشور در مرز افغانستان خبر داد.