گروهک تروریستی داعش مسئولیت حمله به شهری در موزامبیک را برعهده گرفت که با کشته شدن دستکم ۵۷ نفر همراه شد.