گزارش صادره از سوی دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل از کشته شدن ۱۷۰ غیرنظامی از جمله ۷۰ کودک و زخمی شدن ۳۵۹ تن دیگر در یمن خبر داد.