منابع عراقی از کشته شدن ۱۱ نظامی این کشور در جریان یورش داعش به استان دیالی خبر دادند.