ارتش فرانسه پنجشنبه شب گزارش داد که در پی انجام عملیاتی در منطقه برخان واقع در شمال غرب بورکینافاسو ۱۰ تروریست کشته شده اند.