مقامات دادستانی در فرانسه می گویند یک مامور پلیس اقدام به قتل مردی کرد که در شرایطی مبهم وی را با سلاح سرد تهدید می‌کرد.