فرد مهاجم پس از به قتل رساندن افسر فرانسوی، به ضرب گلوله ماموران پلیس از پای درآمد.