بر اثر تیراندازی های جداگانه در شیکاگو آمریکا، دو پسر ۱۴ ساله جان باختند.