حمله افراد مسلح ناشناس به کاروان خودروهای سازمان ملل متحد در کابل ۵ کشته برجای گذاشت که همگی از نیروهای محافظ و افغان بودند.