فورد ۳۹ ساله در تاریخ ۲ آوریل در ورزشگاه O ۲ Arena با سجاد غریبی دیدار خواهد کرد که این مبارزه با توجه به وزن دو ورزشکار “سنگین‌ترین مبارزه سنگین وزن جهان” لقب گرفته است. فورد و غریبی، ۳۰ ساله، تجربه قبلی مبارزه در رینگ بوکس را ندارند، اما بدنساز بریتانیایی سابقه تمرین در هنر‌های رزمی ترکیبی دارد.