هیئت هندی حاضر در نشست گروه ۷ به دلیل ابتلای دو عضو این هیئت به کرونا، خود را قرنطینه کردند.