موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در ایالت میشیگان آمریکا به شدت افزایش یافته است که این امر ناشی از ظهور گونه انگلیسی ویروس کرونا است.