مقام‌های محلی در ویتنام امروز اعلام کردند که کرونای انگلیسی به این کشور نیز رسیده است.