به رغم قرنطینه ساکنان هتلی در ملبورن استرالیا، ویروس جهش یافته انگلیسی به خارج سرایت کرد و به همین دلیل در ایالت ویکتوریا قرنطینه ۵ روزه اعلام شد.