موج دوم کرونا، هزاران کودک هندی را یتیم و آن‌ها را به نان آور خانه تبدیل کرد.