کره شمالی بامداد جمعه یک موشک هدایت شونده تاکتیکی را آزمایش کرد.