وزارت دفاع ژاپن گفته است که کره شمالی احتمالاً موشک بالستیک آزمایش کرده است.