کره شمالی از قطع روابط دیپلماتیک پیونگ یانگ با کشور مالزی خبر داد.