ارتش کره جنوبی از اقدام پیونگ یانگ در شلیک پرتابه ای نامشخص به سمت دریای شرقی خبر داد.