کره شمالی بامداد پنجشنبه، دو موشک بالستیک به سمت دریای شرقی پرتاب کرده است.