نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای گفت کسی حق انتقاد از این کشور به دلیل برخورداری از تسلیحات اتمی و دفاع از خودش را ندارد.