کره شمالی با ارسال نامه ای به چین از عدم حضور سران خود در بازی‌های المپیک زمستانی خبر داد و رفتار آمریکا را نیز مورد انتقاد قرار داد.