در زمانی که تنش‌ها در شبه جزیره کره تشدید شده، کره شمالی مراسم هفتاد و دومین سالگرد آغاز جنگ بین دو کره را برگزار کرد و با محکوم کردن اقدامات خصمانه آمریکا و سئول وعده داد دست به انتقام می‌زند.