کره شمالی در سالجاری میلادی ۹ آزمایش موشک بالستیک انجام داده است. این آزمایش‌ها انتقاد آمریکا، کره جنوبی و ژاپن را به دنبال داشته‌ است.