بسیاری از مردم بسته‌های کمکی دولت را در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های کره جنوبی، صرف جراحی زیبایی کرده‌اند.