یک منبع در کره جنوبی مدعی شد کره شمالی تلاش کرده اطلاعات مربوط به واکسن فایزر را بدزدد.