دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، امکان احیای اتحاد جماهیر شوروی را ناممکن خواند و ادعای معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این مورد را رد کرد.