اداره خودمختار کُرد شمال و شرق سوریه با کاردار سفارت سومالی در دمشق در مورد گفتگو با دولت سوریه، روند سیاسی و تهدیدات ترکیه برای منطقه رایزنی کرد.