گروه جهادی کتائب حزب الله عراق دولت «مصطفی الکاظمی» را متهم به بحران سازی کرد و یکی از نمودهای بارز آن را بازداشت «قاسم مصلح» فرمانده عملیات امنیت الانبار در سازمان الحشد الشعبی در روز گذشته (چهارشنبه) دانست.