سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تعداد موارد آبله میمونی در سراسر جهان در هفته گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است.