نظرسنجی نشریه انگلیسی«آبزرور» نشان می‌دهد میزان محبوبیت بوریس جانسون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.