امروز نیز ارزش پول ترکیه کاهش یافت و ۱۷.۵ لیر در برابر یک دلار معامله شد که کمترین میزان از ابتدای سال است.