کانادا در سال ۲۰۲۰ و در اوج همه‌گیری کرونا هزاران نفر را اخراج کرد.