استادبزرگ شطرنج جهان انسان را بسیار خطرناک‌تر از هوش مصنوعی دانست.