صدها تن از معترضان کوبایی به منظور اعتراض به تحریم آمریکا طی مدت ۶۰ سال علیه کشورشان با برپایی کاروانهایی از خودروها، موتورها و دوچرخه‌ها در یک مسیر مشهور کنار دریا در شهر هاوانا تظاهرات کردند.