رئیس‌جمهور آمریکا در اولین نشست مطبوعاتی خود که با حواشی مختلفی همراه شد، در به یاد آوردن نام «اشرف غنی» با مشکل روبرو شد و نام دیگری را ادا کرد.