سخنگوی کاخ سفید جمعه در کنفرانس خبری گفت که واشنگتن گام ایران در غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را جدی می‌گیرد.