سخنگوی کاخ سفید مدعی شد دولت آمریکا آماده تعامل با ایران در خصوص برجام است.