طیب جواد سفیر افغانستان اعلام کرد، کابل خواهان دریافت هرچه سریع‌تر واکسن اسپوتنیک روسیه است.