سازمان امور مالیاتی ایالات متحده به اشتباه چک‌هایی به مبلغ ۱۴۰۰ دلار به برخی شهروندان ژاپن پرداخت کرد.