سخنگوی وزرات خارجه چین ادعاهای سازمان ناسا در خصوص برنامه این کشور برای تصاحب کره ماه را رد کرد.