کشور‌های دیگر حاضر نیستند هزینه‌های متوقف کردن چین را بپردازند. چین بازار بزرگی محسوب می‌شود. توانایی چین در حوزه تولید محصولات ارزان قیمت و فراوانی نیروی کار ارزان آن کشور را برای تجارت بین المللی به گزینه‌ای ارزشمند تبدیل کرده است.